top of page

Folkmusikföreningen Valshuset har som uppgift att anordna musik- och dansarrangemang inom folk- och världsmusikområdet i Växjö kommun med omnejd.

 

Valshuset firade 40 år 2016 och har flera olika verksamhetsgrenar:

  • Dels arrangerar föreningen ett 15-tal konserter eller dansföreställningar. Ibland föregås de av kurser och ofta följs de av danskvällar.

  • Valshuset arrangerar även Folkmusikcafé en gång per månad. Här ligger fokus på spel, dans och utlärning i ett mindre formellt sammanhang.

  • Valshuset samarbetar även med andra lokala arrangörsföreningar kring evenemang med mer nischade inriktningar.

Folkmusikföreningen Valshuset

Valshusets styrelse 2024

Mikael Fernholm, ordförande

Anders Smedenmark, vice ordförande

Peter Hagelberg, kassör

Kate Graae-Nielsen, sekreterare

Siri Gustafsson

Lena Blomquist

Emma Faxén

Maja Jansson

Oskar Ankarloo

Webbansvarig:

Siri Gustafsson

Tillgänglighet på våra arrangemang

Valshuset använder vanligtvis lokaler som har hörslinga och är tillgängliga för personer i rullstol. 

Man kan alltid kontakta oss på Valshuset för att ställa frågor om tillgängligheten i de lokaler vi arrangerar konserter och danskvällar.

valshuset@gmail.com

bottom of page