top of page

Folkmusikföreningen Valshuset har som uppgift att anordna musik- och dansarrangemang inom folk- och världsmusikområdet i Växjö kommun med omnejd.

 

Valshuset firade 40 år 2016 och har flera olika verksamhetsgrenar:

  • Dels arrangerar föreningen ett 15-tal konserter eller dansföreställningar. Ibland föregås de av kurser och ofta följs de av danskvällar.

  • Valshuset arrangerar även Folkmusikcafé en gång per månad. Här ligger fokus på spel, dans och utlärning i ett mindre formellt sammanhang.

  • Valshuset samarbetar även med andra lokala arrangörsföreningar kring evenemang med mer nischade inriktningar.

Folkmusikföreningen Valshuset

Valshusets styrelse 2022

Mikael Fernholm, ordförande

Anders Borgehed, vice ordförande

Peter Hagelberg, kassör

Kate Grae-Nielsen, sekreterare

Anders Smedenmark

Siri Gustafsson

Charlotte Nilsson

Tony Andersson

Webbansvarig:

Siri Gustafsson

Mikael Fernholm

Tillgänglighet på våra arrangemang

Valshuset använder vanligtvis lokaler som har hörslinga och är tillgängliga för personer i rullstol. 

Man kan alltid kontakta oss på Valshuset för att ställa frågor om tillgängligheten i de lokaler vi arrangerar konserter och danskvällar.

valshuset@gmail.com

Kompiskortet

Kompiskortet är för dig som har en funktionsnedsättning.
Tillsammans med en kompis kan du ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Kortet innebär att du själv betalar entré som vanligt, men din kompis är med gratis.

Du bestämmer själv vem som följer med. Det kan vara en vän, en personal eller en släkting. Kortet är personligt och gäller på Valshusets arrangemang (och andra arrangörer enl. lista på kommunens hemsida.)

Du kan söka Kompiskortet om du har din adress i Växjö kommun.
För frågor och ansökan ta kontakt med Växjö kommun och säg att det gäller kompiskortet.

Telefon: 0470-410 00

E-post: info@vaxjo.se

bottom of page